Be Able To and Can Konusu ve Arasında ki Fark | Celal Karaman Güncel Blog Teknoloji, Eğitim, Spor, Ekonomi Haberleri
25Aralık

Be Able To and Can Konusu ve Arasında ki Fark


Sponsorlu Bağlantılar


Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

and Can Konusu ve Arasında ki Fark

Be Able To and Can Konusu ve Arasında ki Fark

İngilizce de Can ve Be able to kalıbının kullanımını anlatacağım. Öğrencilerin aklını karıştıran Gramer yapılarından olan Can and be able to yapısı aslında çok karışık bir konu değildir. Ufak bir pratikle bu konu hakkında fikir sahibi olabilir. Pratiklerinizle kendinizi geliştirebilirsiniz. be able to konu anlatımına geçiyorum.

Öncelikle yeteneklerimizi ifade ederken ” can ” kullandığımızı hatırlayalım. ” be able to ” ‘da yeteneklerimizi ifade ederken kullandığımız bir kalıptır. Örnek cümlelere geçelim ;

He can speak two foreign languages fluently.
He is able to speak two foreign languages fluently.
– O akıcı iki yabancı dil konuşabilir.

Olumsuz cümlede ise can’t ve am/is/are not able to kullanılmaktadır.

I can speak English, but I can’t speak Turkish.
I’m able to speak English, but I am not able to speak Turkish.
– Ben ingilizce konuşabilirim fakat ben Türkçe konuşamam.

Ayrıca ” Be able to ” diğer tensler içinde çekimlenebilir.

Bu tenslere örnek verecek olursak ; “Present” , “Present Perfect” , ” Simple Past ” , ” Future ” , ” With other modals ” , ” Past Perfect ” gibi.

Hemen bu zamanları ile örnekleyelim ;

PRESENT : He is able to speak very good English.
PRESENT PERFECT : He has been able to speak English for ten years.
SIMPLE PAST : He was able to speak good English when was a child.
FUTURE : He will be able to speak English even better when he stays in England for some time.
WITH OTHER MODALS : He should be able to speak English well, beacuse he has been living in England for six years.
PAST PERFECT : He had been able to speak English for five years when he went to England.

4) “Can” yapılması mümkün olan olayları ifade ederken de kullanılır.
I’m very busy now, so I can’t help you.
(It’s not possible for me to help you now.)


Sponsorlu Bağlantılar

I’ll finish my work in an hour, so I can help you then.
(It’s possible for me to help you after I finish my work.)

I have very little money on me now, so I can’t lend you any.
(It’s not possible for me to lend you any money now.)

I’ll go to the bank in the afternoon, and I’ll withdraw some money from my bank account. Then I can lend you some.
(It will be possible for me to lend you some money after I’ve withdrawn some from the bank.)

5) “Can”, birine bir şey yapması için izin verilirken de kullanılır. Bu kullanımıyla, “can”, “may” ile aynı anlamı verir.

(The shop owner to the customer)
– You can/may leave your purchases here until you finish your shopping. Then you can come and get them.

(Mother to her daughter)
– Because tomorrow is a holiday, you can/may stay up late tonight.

(Father to his son)
– You can /may go on your date in my car if you wish.

(The teacher to the students)
– Those who finish answering the questions can/may leave the classroom.

6) “Can” in past biçimi “could”, “be able to” nun past biçimi ise “was/were able to” dur.
I could run very fast when I was a child.
I was able to run very fast when I was a child.
Some students in my previous class could/were able to speak English almost fluently, but they weren’t so good at grammar.

“Could”, geçmişteki yeteneklerimizi ya da geçmişte birine izin verme gibi durumları ifade ederken kullanılır.

Mozart could play the piano when he was only four, (ability in the past)
My grandfather was very strong. He could lift enormous boxes on his own. (ability in the past)
It was raining heavily. We could go out only when it stopped raining.
(permission in the past)
(It became possible for us to go out only when the rain stopped.)
Because there was a holiday the next day, the children could stay up late.
(permission in the past)
(It became possible for them to stay up late because there was a holiday the next day.)

“Was/were able to” da. geçmişteki yeteneklerimizi ya da geçmişteki izin verme durumlarını ifade ederken kullanılır. Ancak, “geçmişte zor bir durumun üstesinden gelme” anlamı (manage to do), sadece “was/were able to” ile ifade edilir. “Could” bu anlamda kullanılmaz.


Sponsorlu Bağlantılar

Son Aramalar:

was able to (130),ceqcan (24),can ve be able to farkı (16),be able to can farkı (3),be able to ve can farkı (3),can able to farkı (2),can be able to farkı (2),be able to ve can arasındaki fark (1),could able to farkı (1),could and able to farkı (1),be able to could farkı (1),was able to could farkı (1),was able to ve could arasındaki farklar (1),
 Yazının Etiketleri  
    • ingiliz
    • 24 Nisan 2014

    ben kolay kolay begenmem ama bu gercekten guzel olmus tebrik ve tesekurlerimi kabul etmenizi diliyorum

  1. Geri bildirim yok.

Yorum yapın